Oppstart høsten 2022

Oppstart høsten 2022

Oppstart på turn høsten 2022, blir åpen dag for alle turnere 22. august (kl 17.30 – 19.30) i Tjømehallen.

Påmelding til partier gjøre her: http://www.tjometurn.no/paamelding/

Se partier og treningstider her: http://www.tjometurn.no/treningstider/

Les om priser her: http://www.tjometurn.no/priser/

vault