Skip to content

Partier og treningstider Høsten 2023

Tjømehallen mandager

17.15 – 18.15
Idrettens grunnstige 6-7 år Jenter/Gutter
Se partibeskrivelser her…


18.00 – 19.30 
Idrettens grunnstige 8-10 år Jenter/Gutter
Se partibeskrivelser her…


18.30 – 20.00
Idrettens grunnstige 11 – 12 år Jenter/gutter
Se partibeskrivelser her…


19.30 – 20.45
Idrettens grunnstige 13 – 18 år Jenter/gutter
Se partibeskrivelser her…

Tjømehallen onsdager

17.15 – 18.00
Gymlek 2-3 år – jenter/gutter
Lille delen
Se partibeskrivelser her…


17.15 – 18.00
Gymlek 4-5 år jenter/gutter
Store delen
Se partibeskrivelser her…


18.15 – 19.30 
Idrettens Grunnstige 8 – 10 år jenter/gutter


18.15 – 19.30 
Idrettens Grunnstige 11 – 12 år jenter/gutter

Ungdomskolen – trening for voksne

Følg med på Facebook-gruppen vedr. oppstart https://www.facebook.com/groups/570216620116563

Onsdag 19.00
Trener: Åsa Frantz
Oppstart: uke 35 (30. august)
Timebeskrivelse: Bootcamp