Årsmøte i Tjøme Turn

Innkalling til årsmøte i Tjøme Turnforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjøme Turnforening.

Årsmøtet avholdes den 19.03.19 klokken 18.00 i Tjøme hallen, Kafeteriaen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03.19 til post@tjometurn.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Også foreldre til medlemmer under 15 år har stemmerett.  Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Sakspapirer:

Agenda årsmøte Tjøme Turn.pdf

Årsrapport Tjøme Turn 2018.pdf

Resultat 2018.pdf

Balanse 2018.pdf

Budsjett 2019 – Tjøme Turn


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret