Årsmøte 2021

Det blir årsmøte i Tjøme Turnforening 25. mars kl. 18.00.

Link til møte i Teams

Dersom du ønsker at noen saker skal tas opp på møte, må det sendes til post@tjometurn.no innen 11. mars.

Agenda Årsmøte 2021
Årsrapport 2020 – Tjøme Turn
Regnskap Tjøme Turn 2020
Budsjett 2021 -Tjøme Turn

Vel møtt!