Foreldre og barn 2 – 3 år

Vi vil komme med en litt utdypende informasjon angående partiet foreldre og barn 2 – 3 år. På dette partiet er det tenkt at foreldrene følger sitt barn under treningen. Treneren på partiet gjør det samme. 

Eldre søsken av barn som går på partiet, kan ikke oppholde seg på gulvet eller på apparater der de små turnerne er. Dette fordi det kan virke skremmende, men også fordi apparater og gulvplass er forbeholdt de som er turnere på partiet. Håper alle følger disse retningslinjene, sånn at alle turnere får en morsom og positiv opplevelse på mandager.