Ingen trening i uke 4

I påvente av nye anbefalinger nasjonalt og lokalt, må vi utsette oppstart for turn til uke 5. Vi kommer med ny informasjon så snart vi vet mer.