Oppstart våren 2023

Oppstart våren 2023

Oppstart på turn våren 2023, blir åpen dag (se under) for alle turnere 9. januar (kl 17.30 – 20.00) i Tjømehallen.

Påmelding til partier gjøre her: http://www.tjometurn.no/paamelding/

Se partier og treningstider her: http://www.tjometurn.no/treningstider/

Les om priser her: http://www.tjometurn.no/priser/