Stavernleir 2019

Stag Turn ønsker igjen velkommen til «Stavernsleir»
Årets samling vil foregå i vår nye treningshall i Stavern.
Målgruppe: Alle gymnaster som driver med troppsgymnastikk, aspirant – rekrutt – junior og senior

Du finner all info på denne siden: http://www.stag.no/stavernsleir-2019/

stavernleir 2019