Partier på onsdag i Tjømehallen

Etter å ha kjørt troppspartier for både 10 – 12 år og 13 – 18 år i høst, så blir det en endring dette halvåret. Vi beholder troppspartiet for 10 – 12 år fra kl. 17.00 – 18.00. Opptak til dette partiet vil skje mandag 14. januar i den ordinære treningstiden. Det vil koste kr 200,- for de turnerne som deltar på dette partiet. Påmelding til partiet vil skje etter uttaket på egen lapp som deles ut.

I stedet for å ha et eget troppsparti for 13 – 18 år, gir vi nå alle i denne aldersgruppen mulighet til å trene to ganger i uken. Vanlig tid på mandager og onsdag kl. 18.00 – 19.00. Det vil koste kr 200,- ekstra for de turnerne som ønsker å trene to ganger i uken. Påmelding skjer i det vanlige påmeldingsskjemaet her.