Årsmøte 2023

ÅRSMØTE 2023

Det blir årsmøte i Tjøme turnforening 2.mars kl 18.00 i Kafeteriaen i Tjøme hallen.

Dersom du har saker du ønsker skal tas opp på årsmøte, må det sendes til post@tjometurn.no innen 16.februar.

Vel møtt! 

Dokumenter:

Agenda Årsmøte 2023

Forslag budsjett 2023 – Tjøme Turnforeningen

Resultatregnskap 2022 – Tjøme Turnforening

Balanseregnskap pr 31.12.2022 – Tjøme Turnforening

2022_Årsberetning

klubbe